Hem

Familjedaghemmet

Regnbågen

Verksamheten bedrivs i en villa i området Funbo-Broby och är ett alternativ till förskola. Barnen erbjuds en lugn, trygg och utvecklande miljö i en liten grupp där var och en blir sedd. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-6 år och erbjuder mycket utevistelse på den stora tomten och utflykter i naturområden i närmiljön. Barnen blir delaktiga i omsorg om naturen och miljö och hur vi kan ta hand om den jord vi bor på. Barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet och att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Information

Om familjedaghemmet

Öppettider

06.30-17.00 (Mån-Fre)

Husdjur

Det finns katt och höns på familjedaghemmet

Ansök om plats

Via kommunen

Lokal / Hem

Verksamheten bedrivs i hemmet.

Verksamheten

Mål och visioner

Mitt mål med verksamheten är att skapa goda, trygga kontakter med barn och vårdnadshavare. Barnen ges inflytande över verksamhetens innehåll utifrån deras förmåga att välja och leken och det lustfyllda lärandet står i fokus. Målet är att barnen upplever sin dag på Regnbågen som rolig och intressant och att de får med sig en värdegrund där hjälpsamhet och tillit blommar. I den lilla gruppen ges möjlighet till att bli sedd för den man är och barnen har få vuxna att knyta an till. Verksamheten planeras utifrån läroplanen för förskolan och följer de allmänna råden för pedagogisk omsorg. Det material och innehåll barnen får ta del av utgår bland annat från språk, matematik, skapande, naturen och konstruktion.

Bilder från verksamheten

Bildgalleri

Om mig

Mona Carlsson

Jag heter Mona och bedriver min verksamhet i min villa i området Funbo-Broby utanför Uppsala. Jag bor där tillsammans med min man, hans son, fem höns och en katt. Jag är utbildad förskollärare och har över 30 års erfarenhet av arbete i förskolan och skola. Jag är intresserad av natur, miljö och odling och är en kreativ person som tycker om att skapa och vill ge barnen möjlighet till att upptäcka dessa världar. Jag vet hur viktig kommunikation är för att att kunna samspela med andra och är utbildad i tecken som stöd vilket jag använder i min verksamhet. Jag sjunger hellre än bra men vet att sång och musik är uppskattat av barnen och ett roligt sätt att utveckla språket på. Välkomna till Regnbågen.

Kontakt

Har du några frågor?

Kontakta mig

Adress
Funbo-Broby 67 
755 97 Uppsala

VISA KARTA

Telefon
070-630 71 47

E-post
regnbagen@cforetaget.se

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk